loading Ładowanie

HOW CAN WE HELP YOU?

WHY WE?

We are committed to your bills for gas and electricity were low. We offer comprehensive services for individuals and companies that build houses or commercial buildings. We will select the appropriate system, boiler, water system and heat pump. Everything we do with concern for you and your bills. The entire installation will be carried out in accordance with good practice installation and give her 2-year warranty.

Optimal implementation costs

High quality and safety

Short deadlines

Full technical support

Dobra praktyka instalacyjna

Gwarancja, serwis i ubezpieczenie
na 1 mln zł w standardzie

We cooperate

Badania i innowacje

MA&MA s.c. realizuje GRANT zgodnie z Umową o powierzenie grantu nr GRANT/111 zawartą dnia 10 kwietnia 2018. Grant udzielany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu ”Granty na badanie i innowacje”. Celem projektu jest nabycie licencji systemu eSerwisu służącego do przyjmowania i monitorowania zgłoszeń serwisowych, przede wszystkim związanych z instalacjami grzewczymi.

Efektami projektu są:
  • wprowadzenie do oferty firmy nowej e-usługi usprawniającej pracę firmy,
  • zwiększenie konkurencyjności firmy,
  • zwiększenie sprzedaży i zysków firmy,
  • zwiększenie zatrudnienia.
Dofinansowanie projektu z UE: 74 175,00 zł
Całkowita wartość projektu: 121 647,00 zł

MA&MA s.c. realizuje GRANT zgodnie z Umową o powierzenie grantu nr GRANT/112 zawartą dnia 10 kwietnia 2018. Grant udzielany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu ”Granty na badanie i innowacje”. Celem projektu jest nabycie licencji serwisu umożliwiającego dokonanie spersonalizowanej konfiguracji, w której klient w końcowym etapie otrzyma informację o rekomendowanych rozwiązaniach.

Efektami projektu są:
  • wprowadzenie do oferty firmy nowej e-usługi ułatwiającej proces zakupu,
  • zwiększenie konkurencyjności firmy,
  • zwiększenie sprzedaży i zysków firmy,
  • zwiększenie zatrudnienia.
Dofinansowanie projektu z UE: 67 545,00 zł
Całkowita wartość projektu: 118 030,00 zł